متن ترانه خوابم نمیبره از سام گوهربین متن ترانه خوابم نمیبره از سام گوهربین

متن ترانه خوابم نمیبره از سام گوهربین

من نمیدونم حالم چرا اینقدر خرابه
سرگیجه و دلهره با من تو اتاقه
اما میدونم میگذره این حال بزودی
میگیره جاشو ساحلو عینک دودی
سیگار درست کردم با چای لاهیجانی
با سرکه مست کرده ام هرشب نهانی
از سرخوشی مهتابو توی جعبه کردم
شاید که ظاهر شد آفتاب ناگهانی
خوابم نمیبره ..بغزم شعله وره
تختم کلج و کوله انگار رو گسله
خوابم نمیبره ..مغزم شعله وره
تختم کلج و کوله انگار رو گسله
خوابم نمیبره چشمام دربدره
دستام دور زانو زانوم تو بغله
تو رویاهام ساعتو من وارونه کردم
میخام که برگردم به وقت نوجوانی
اغوش مادر مامن آرام جان بود
بابا پر از انگیزه بود و مهربانی
خوابم نمیبره ..مغزم شعله وره
تختم کلج و کوله انگار رو گسله
خوابم نمیبره چشمام دربدره
دستام دور زانو زانوم تو بغله