متن ترانه بی تفاوت از سامیل متن ترانه بی تفاوت از سامیل

متن ترانه بی تفاوت از سامیل

من نمیتونم به تو بی تفاوت باشم اصلا
تو پیش چشمامی حتی وقتی چشمامو بستم
به دستات
وابستم
به یادت
دل بستم
من و تو هیچوقت نمیدی
بگو به چی رسیدی
وقتی تنهام گذاشتی تو
رفتی
تو باخودتم سردی
ببین با من چیکار کردی
ندیدی منو
حرفات با نگات خیلی فرق داشت
حرف آخرت خیلی درد داشت
تورو نمیخواستم ای کاش
نه تو نباید اینقدر بد شی
که از جشمای من رد شی
من تورو میخوام
من و تو هیچوقت نمیدی
بگو به چی رسیدی
وقتی تنهام گذاشتی تو
رفتی
تو باخودتم سردی
ببین با من چیکار کردی
ندیدی منو