متن ترانه کنار اومدم از سمیم متن ترانه کنار اومدم از سمیم

متن ترانه کنار اومدم از سمیم

پاک میکردی عکسای دوتاییمونو
قایمش میکردی کی نبینه اونو
جرو بحثامون همش الکی بوده
تو بلد بودی راه جداییمونو
کنار اومدم با حرفات
کنار اومدم با کارات
کنار اومدم با هرچی
کنار اومدم اخر چی
دیگه کنار نمیام با حرفات
کنار نمیام با کارات
کنار نمیام با هرچی
کنار نمیام آدم شی
ببین الان کارمون به کجا رسیده
تو نمیدونی چشای من چیارو دیده
من هرکاری میتونستم کردم ولی
اون حسی که بت داشتم از سرم پریده
فکر نمیکردی که از چشم بیوفتی
مهم نی هر چی رفتی به همه گفتی
نه درست نمیشه این رابطه هیچوقت
زیادی دورت بودم سر تو گیج رفت
کنار اومدم با حرفات
کنار اومدم با کارات
کنار اومدم با هرچی
کنار اومدم اخر چی
دیگه کنار نمیام با حرفات
کنار نمیام با کارات
کنار نمیام با هرچی
کنار نمیام آدم شی