متن ترانه دست بردار از سانی متن ترانه دست بردار از سانی

متن ترانه دست بردار از سانی

این که من سخت گیر شدم
تقصیره تو نه تقصیره خودمه
من بودم که دستو هی تو رفت
هر بحثی پیش اومد تسلیمت شدم هی
موندم توی تقدیره خودم
برم یا بمونم آخه درگیرت شدم حیف
دوست ندارم بدپیله کنم
ولی وقتی با توام بدبین میشم بت
بیبی دیگه دست بردار
دیگه نمیبینیم از فردا
با اینکه نمیتونیم اصلا با
هم باشیم هر جا بری هستم بات
نبودی قده اون حرفای خفن هرطور
خب بخوای حساب کنیم فرمولت به هم خورد
بیا فکر میکردی عقل کلی و سرش جنگ شد
حالا خواستی پشته رول باشی و فرمونو دادم تو
خودتو که دورتو شلوغ نمیکردی وقتی
کلشون به قوله تو نمیتونن ببینن با همیم
من و تو
نکنه یادت رفت من با همشون در افتادم سره تو
اگ مهم بود برا تو دروغ نمیکردی توی رابطه
این همه خب دمه ورود نمیرفتی روی مخه من
تا دمه صبح
اگه که یادت نیست کلشو بزار رو دوره تند و دوره کن
بیبی دیگه دست بردار
دیگه نمیبینیم از فردا
با اینکه نمیتونیم اصلا با
هم باشیم هر جا بری هستم بات
هنو هست همه ویسا تو چتم
و از اینجاش که میدم این ویسارو چتم
جای رژت هس هک شده تتو
هنو روی گردنم کبوده چه ستم