متن ترانه نمیشه رسما از ساواش متن ترانه نمیشه رسما از ساواش

متن ترانه نمیشه رسما از ساواش

سر شب خیره به عکس
دلتنگی های مکث
کاش باشی و یهو برگردی
بشه همه چی برعکس
انداختم من رو به تو
جمع کن بیا غرورتو
حرف دلمو میگم به تو
من نیمتونم بدون
هی اینجا بی تو سرده
هر ثانیه ش خب یه درده
دلم تنگه یذره
حتی یذره شم یه درده
بیا بدون تو که خستم
رد دادم بعد تو که رسما
نمیشه که بی تو اصلا
من نمیتونم بی تو یه لحظم
نمیشه رسما
یه لحظه وا کن چشاتو ببین چه خستم
منی که حتی رو خودم چشامو بستم
به کی میگم مگه دلت تنگ میشه اصلا
نمیشه رسما
تو با خودم من با همه بدجوری قهرم
فکرشم نمیکردم یه روز رد بشی اصلا
به کی میگم مگه دلت تنگ میشه اصلا
بیا پایتم هرجا بری دلم تنگ میشه خب تنها بری
کلافم همش تو خودمم تو فقط بیا هر چی بگی
انقدر نکن پیله حوصلم که سر میره
نباشی که رسما که میمیرم نزار بشه دیر هی
بسه این همه قهر هی بچه ای مگه بسه
دلمو دادی دستت از دوریت شدم خسته
یهو بزن زنگ تو به من یکم باهام حرف تو بزن
جمع کن بیا غرورتو این همه دوری بسه
نمیشه رسما
یه لحظه وا کن چشاتو ببین چه خستم
منی که حتی رو خودم چشامو بستم
به کی میگم مگه دلت تنگ میشه اصلا
نمیشه رسما
تو با خودم من با همه بدجوری قهرم
فکرشم نمیکردم یه روز رد بشی اصلا
به کی میگم مگه دلت تنگ میشه اصلا