متن ترانه گفتی از شاهان متن ترانه گفتی از شاهان

متن ترانه گفتی از شاهان

گفتی اگه برم
بدون تو دق میکنم
شبا رو هق هق میکنم
با قصه هام
دنیارو عاشق میکنم
همش دروغ بود
همش دروغ بود