متن ترانه منی آختار داریخاندا از شهرام عبدلی متن ترانه منی آختار داریخاندا از شهرام عبدلی

متن ترانه منی آختار داریخاندا از شهرام عبدلی

منی آختار داریخاندا سنی غم غصه سیخاندا
یورولوب سرسم حایاتان گوزونون یاشی آخاندا منی آختار داریخاندا
منی آختار بوش اوتاختا یولونا کولکه چیخاندا
سویوموش آینادا بیر گیز اوزونه غمنی باخاندا  
منی آختار داریخاندا
دونمرم بیرجه سوزوندن سنی آلام یر اوزوندن
چکرم ماوی سمایا اپورم نملی گوزونن
منی آختار گجه یاری اویکو‌ گوزوندن گاچاندا
اوتاقین پنجرسیندن اخان اولدوزا باخاندا منی آختار داریخاندا
کوچوده یولدا یاغشیدا اوشیوب تیر تیر اسنده
تللرینین اراسیندا اوزونه دامجی آخاندا منی آختار داریخاندا
دونمرم بیرجه سوزوندن سنی آلام یر اوزوندن
چکرم ماوی سمایا اپورم نملی گوزوندن
اپورم نملی گوزوندن