متن ترانه کاناپه از شهروز متن ترانه کاناپه از شهروز

متن ترانه کاناپه از شهروز

زندگی یعنی اشتباه اشتباه یعنی اجتماع که اخرش سایه مونم در نیومد پشت ما
خیلی وقته واسمون این یه تصویر اشناست تو تنها روی کاناپه من تنها تو ترانس
یا بمون و درستش کن یا برو تنها بذار این خونه رو
شاید بهتره که یه مدتی نبینیم ما همدیگه رو
دل این آینه گرفته از اون صورت بی آرایشت
حس میکنم این روزا من سدم جلو اون همه آرامشت
یا بمون و درستش کن یا برو تنها بذار این خونه رو
شاید بهتره که یه مدتی نبینیم ما همدیگه رو
دل این آینه گرفته از اون صورت بی آرایشت
حس میکنم این روزا من صدم جلو اون همه آرامشت
حالم بده تو این داستان هر دوتامون شدیم آدم بده من حالم بده
انقده تظاهر کردنو یادم نده من حالم بده
یا بمون و درستش کن یا برو تنها بذار این خونه رو
شاید بهتره که یه مدتی نبینیم ما همدیگه رو
دل این آینه گرفته از اون صورت بی آرایشت
حس میکنم این روزا من سدم جلو اون همه آرامشت
یا بمون و درستش کن یا برو تنها بذار این خونه رو
شاید بهتره که یه مدتی نبینیم ما همدیگه رو
دل این آینه گرفته از اون صورت بی آرایشت
حس میکنم این روزا من صدم جلو اون همه آرامشت