متن ترانه رگ خواب از شهریار آریایی متن ترانه رگ خواب از شهریار آریایی

متن ترانه رگ خواب از شهریار آریایی

به تو مبتلا شدم نه گیجم نه میزونم
یجوری میلزره دلم عاشق شدم میدونم
بند اومد زبونم میدونم دیوونم
با تو جاده عشقو تا تهشم میرونم
گرفتی تو دست رگ خوابمو
دستت اومد زود
یه ادم بد قلق تو من کردی تو نابود
هر چی تو بگی چشم روی چشامه
جادوی نگاهته
گرفتی تو دست رگ خوابمو
دستت اومد زود
یه ادم بد قلق تو من کردی تو نابود
هر چی تو بگی چشم روی چشامه
جادوی نگاهته
قبل دیدن تو زندگیم روی روال بود
نه دلم نه فکرم به هم میریخت و محال بود
عقل و هوش من تو چشم و گوش من تو
گرفتی تو دست رگ خوابمو
دستت اومد زود
یه ادم بد قلق تو من کردی تو نابود
هر چی تو بگی چشم روی چشامه