متن ترانه منم از شایان قاسمی متن ترانه منم از شایان قاسمی

متن ترانه منم از شایان قاسمی

من دلم تنگ‌میشه
حتی وقتی که هستم پیشت
ای کاش همش همین جور
رو دور تکرار باشه
آرزومه باشی همیشه
چشم حسودا کور شه
آرزومه با هم باشیم
تا وقتی که پیر بشیم
( اونی که همش پیگیرته منم منم منم من
چپ بری کارت بد گیرشه منم‌منم منم من
برو ببین چی کار کردی خدا منو سر راهت گذاشت
اونی که میخواستی از خدا منم منم منم من )
از اولش گفته بودم که روی تو حساسم مگه نگفتم؟
اونی که مال من شه نمیکنه کسی نگاش چپ
دست خودم نیست اگه هی به تو من گیر میدم
وقتی میبینم تورو آب میشه قند تو دلم
( اونی که همش پیگیرته منم منم منم من
چپ بری کارت بد گیرشه منم‌منم منم من
برو ببین چی کار کردی خدا منو سر راهت گذاشت
اونی که میخواستی از خدا منم منم منم من )