متن ترانه صبح نوروز از شوکا بند متن ترانه صبح نوروز از شوکا بند

متن ترانه صبح نوروز از شوکا بند

این اثر موسیقی محلی میباشد.