متن ترانه خداحافظ از سینا واله متن ترانه خداحافظ از سینا واله

متن ترانه خداحافظ از سینا واله

تو چشم من نگاه كردي ، به من گفتي خداحافظ
تو رو هيچ وقت اينجوري، نديده بودمت هرگز
چه حرفي تو دلت داري، تصرف كرده چشماتو
كدوم ابرها كدوم بارون، طوفاني كرده درياتو
ازم چشمهاتو مي دزدي، چرا سردي نمي دونم
خيال رفتنُ داري، تو چشمهات ميخونم
چرا دستهات ميلرزه، چرا تنت زمستونه
غريبگي نكن با من،يه چيز بگو ديونه
بگو كي قلبتو برده، به من گفتي خداحافظ
واست كي گل فرستاده، اونم صدتا رُز قرمز
بگو كي قلبتو برده، به من گفتي خداحافظ
واست كي گل فرستاده، اونم صدتا رُز قرمز
داري ميري ولي عطرم، هنوزم رو لباست هست
چي ميشه خاطره هامون، زير بارون حواست هست
توي جمع رفيقامون، تو نيستي و همه هستن
منم اين گوشه كِز كردم، كوله بار غمُ بستم
ميگيرن هي سراغتو، منم تو غم فرو ميرم
ميگم حالش كمي بد بودكه مجبوري دروغ ميگم
بگو كي قلبتو برده، به من گفتي خداحافظ
واست كي گل فرستاده، اونم صدتا رُز قرمز
بگو كي قلبتو برده، به من گفتي خداحافظ
واست كي گل فرستاده، اونم صدتا رُز قرمز