متن ترانه بی خبری از سروش یکتا متن ترانه بی خبری از سروش یکتا

متن ترانه بی خبری از سروش یکتا

رفتی ولی بیخبری
بعدت چی اومد به سرم
هر کسی میپرسه میگم
از قبل خیلی بهترم
تو خواب من هستی ولی
شبیه رویایی فقط
میگفتی که عاشقتم
بگو چی شد بی معرفت
(میخوام فقط یک کلمه
بگی که فرقم با همه
چی بود که اینجور یه دفه
رفتی و این رو دلمه
حرفی بزن که قانع شم
زیر غم تو پا بشم
عشق و بدهکاری به من
نکن بهونه خواهشا)
راهی جلوی پام بزار
که عشقت از دلم بره
هر کاری کردم و نشد
که خندت از یادم بره
دیوونه میکنه من و
تصور ندیدنت
چطور دل و حالی کنم
به بودن و نبودنت