متن ترانه یهویی از وحید آرین متن ترانه یهویی از وحید آرین

متن ترانه یهویی از وحید آرین

یهویی رفتی تو دلم عسلی نفسی نابی
هی میکنی اخم نمیزنی حرف
یه موقع سر نزنی به من
یه وقت یه زنگ بزن دختر خوشگل عصبی
تو بخند که عاشقم
خوب باش بام یکم
تو که خودت نمیدونی چیکار کردی با دلم ...
یهویی رفتی تو دلم‌نمیدونم‌که چی بگم
عسلی نفسی نابی بگو‌که دوسمتم داری
یهویی رفتی تو دلم‌نمیدونم‌که چی بگم
عسلی نفسی نابی بگو‌که دوستم داری
یهویی رفتی تو دلم‌نمیدونم‌که چی بگم
عسلی نفسی نابی بگو‌که دوستم داری
یه جا جدیدو زدی تو‌قلبم
کنارت قضیه همینه هر شب
آخه انقد خوبی تو دیوونه میشم
باید قول بدی بمونی همیشه پیشم...
یهویی رفتی تو‌دلم عسلی نفسی نابی...
بگو‌که‌دوستم داری...