متن ترانه تنها تو (ریمیکس) از وحید عزیزی متن ترانه تنها تو (ریمیکس) از وحید عزیزی

متن ترانه تنها تو (ریمیکس) از وحید عزیزی

اینو بدون منم که ازت دل می کنم
ولی از کار تو ساده نمی گذرم
تو عشق من بودی خودتم می‌دونی
کاری که تو کردی داره پشیمونی
بار آخری که تو منو پس زدی
فکرشو میکردی یه روز تنها میشی
حالا دیگه رفتم پی کار خودم
یه روزی می‌دونی قدر منو عشقم
برو با اونکه قاب چشماتو دزدیده
بی خیال من باش دل دیگه بریده
لحظه ها حقیرن پیش روی چشمام
یه روزی می‌دونی تو معنی حرفام
اینو بدون منم که ازت دل می کنم
ولی از کار تو ساده نمی گذرم
تو عشق من بودی خودتم می‌دونی
کاری که تو کردی داره پشیمونی
برو با اونکه قاب چشماتو دزدیده
بی خیال من باش دل دیگه بریده
لحظه ها حقیرن پیش روی چشمام
یه روزی می‌دونی تو معنی حرفام