متن ترانه بازم من بازم تو از وحید گودرزی متن ترانه بازم من بازم تو از وحید گودرزی

متن ترانه بازم من بازم تو از وحید گودرزی

بازم من بازم تو، باز از نو
رو یک خط و یک جا و با هم
تواونجا ,من اینجا
دونزدیک و نزدیکیم اما دوریم از هم
نه تو حرف من
نه من حرف تو میخونی و میخونم
نه تو قصد من
نه من قصد تو میدونی و میدونم
نبودت یه درده بودنت یه درده
شدم واسه ی غصه یه اجیرو برده
نه تو منو میفهمی نه یه روح و رحمی بگو عاشقی برگرده
کی میگه عشق عذابه
کی میگه خوشی تو خوابه
چرا نمیخوای بفهمی که  حالو روزم خرابه
دیگه بسه بازی نمیخوای بسازی دلم عاشقی بیتابه