متن ترانه تاوان از وحید خانی متن ترانه تاوان از وحید خانی

متن ترانه تاوان از وحید خانی

بی اختیار میخاهمت دیوانه وار میخاهمت
حتی اگر مرا نخواهی بی انتظار میخاهمت
بگو چه خواهی که مرابخواهی
بجز جنون این دل را نمانده راهی
با هرنفس دادم تاوان عشق
سوزد دل از داغه سوزان عشق من را بخواه
سایه عشق را از دل کم مکن
بامن باش تا زندم ترکم نکن من را بخواه
دل دل نکن دلواپسم.بی تابتم
دلداده ای دلنازک و بد آدتم
دریا تویی من تشنه” محبتم
هر جاروی همراهتم من سایتم
با هر نفس دادم تاوان عشق
سوزد دل از داغه سوزان عشق من را بخواه
سایه’ عشق را از دل کم مکن
با من باش تا زندم ترکم نکن من رابخواه