متن ترانه متهم از وحید موسویان متن ترانه متهم از وحید موسویان

متن ترانه متهم از وحید موسویان

چشاتو بستی ، ازم گرفتی ، نگاتو رفتی ، به سمت دیگه
کسی نفهمید ، چه حالی ام ، دلم چی می خواد، چشام چی می گه
چشاتو بستی ، جهان‌مونو ،گرفتی از من ، منو ندیدی
یه شال مشکی ، زدم به دیوار ، همون که پارسال ، برام خریدی
برهنه تر شد ، شب اتاقم ، به رسم دیرین، یه شمع روشن
یه زخم عمقی ، یه جای خالی ، یه رد خیسه ، رو گونه ی من
اتاق من شد ، شبیه ساحل ، بدون موجو ، بدون دریا
تو رفته بودی ، از این قبیله ، یه عمره دیگه ، دوباره تنها
یه مرد زخمی ، بدون سیگار ، کلاغ تنها ، شب غم انگیز
از ارتفاع، نگاه مات ام ، تو کوچه افتاد ، به رسم پاییز
تو سرنوشت ات کجا عوض شد به من نگفتی چشاتو بستی
قطار من رفت ، تونل فرو ریخت ، غرور ما رو ، زدی شکستی
من احتمال ، وقوع سیل ام ، خرابه می شم ، رو سرخ قالی
یه مرگ مشکوک ، خودم مردد ، در امتداد ، شب خیالی
دوباره من با ، یه ساز دلگیر ، به عشق بارون ، می خوام ببارم
دوباره قهوه ، دوباره سیگار ، دوباره هایه ، قبیله وارم،
یه عمره هر روز ، چشام به ساعت ، به هر غروبو ، به هر اذانو
به حکم شرعی ، یه متهم باز ، ردیف اول ، دوباره از نو