متن ترانه کاپوچینو از یاسر یوسفی متن ترانه کاپوچینو از یاسر یوسفی

متن ترانه کاپوچینو از یاسر یوسفی

دوباره نم نم بارون میزنه رو شیشه
حواسم پرت تو شد بازم مثل همیشه
آره انرژیم رو صده هوام شده دونفره
پس بیا بیخیال زمان شیم دوتایی بپریم تو ماشین
دلو بزنیم به دریا و فکر هیچی نباشیم
بخونیم آهنگمونو سرامون از شیشه بیرونو
داد بزنیم تا همه ببینن حال و هوای عشقمونو
بزنیم کنار جاده دوتا کاپوچینوی ساده
زل بزنیم به آسمون آخ که چه حالی داره .
آخ که چه حالی داره
وقتی که تو باشی کنارم دیگه غمی ندارم
این حال خوبمو جزتو با هچ کسی دیگه ای ندارم
نمیخوام تموم شه این جاده این حس فوق العاده
بخونیم آهنگمونو سرامون از شیشه بیرونو
داد بزنیم تا همه ببینن حال و هوای عشقمونو
بزنیم کنار جاده دوتا کاپوچینوی ساده
زل بزنیم به آسمون آخ که چه حالی داره .
آخ که چه حالی داره