متن ترانه گلادیاتور از یونا متن ترانه گلادیاتور از یونا

متن ترانه گلادیاتور از یونا

موندم تو حصرت یه زندگی عادی با تو
باور نمی کنم به هیچ وجه عذرخواهی هاتو
خودت گردن بگیر از این به بعد کوتاهیاتو
فکر کردی پادشاه رومی منم گلادیاتور
چقدر سپر بشم یه نگام کن خودت ببین پر جای زخم و تیر و ترکشم
پر حرفم و ساکتم از بس بعید می دونم که درک بشم
اینه که متر می کنم تنهایی خیابونا رو شب به شب
یه روز راتو کشیدی و رفتی پشت سرت بمب ترکید تو زندگیم
هیچی نمونده از اون همه خاطره چی اومدی بهم بگی
عیبی نداره خیال میکنم اصلا هیچی نبوده بین ما
عیبی نداره گیریم دلت میخواست پا پس بکشی بین راه
گذشت روزایی که می گفتم هر جوری میشه باش پیشم
می گفتم تو تنها کسی هستی که محو چشماش میشم
دروغای نخ نمات دارن دونه دونه فاش میشن
ساده ای اگه فکر کنی به این سادگی راضی به اشتی میشم
یه روز راتو کشیدی و رفتی پشت سرت بمب ترکید تو زندگیم
هیچی نمونده از اون همه خاطره چی اومدی بهم بگی
عیبی نداره خیال می کنم اصلا هیچی نبوده بین ما
عیبی نداره گیریم دلت می خواست پا پس بکشی بین راه