متن ترانه این عشقه از یوناس متن ترانه این عشقه از یوناس

متن ترانه این عشقه از یوناس

جوری که توروی من حساسی
انگاری دچار یک وسواسی
هی میترسی که ازت دور بشم
چی میگی تو که منو میشناسی
واسه هر لحظه ی باتو بودن
حاضرم یه سال عمرم کم شه
کی به اندازه من دوست داره
آخرش با تو یه روز محرم شه
بوی تو میده صدام خودتو از تو میخام
تا تهش با تو میام این عشقه
بی تو دورم از خودم جوری وابسته شدم
که تو باورت بشه این عشقه
بوی تو میده صدام خودتو از تو میخام
تا تهش با تو میام این عشقه
بی تو دورم از خودم جوری وابسته شدم
که تو باورت بشه این عشقه
پشت آرایش سردت این شهر
چند شبانه روز واست میسوزه
تو باهرکی وارد جنگ بشی
آخرش نگاه تو پیروزه
شک نکن که با تمام قلبم
واسه داشتن نگاه میجنگم
حتی به قیمت عمرمم شده با همه وجود برات میجنگم
بوی تو میده صدام خودتو از تو میخام
تا تهش با تو میام این عشقه
بی تو دورم از خودم جوری وابسته شدم
که تو باورت بشه این عشقه