متن ترانه بی قرار از ضحی شمس متن ترانه بی قرار از ضحی شمس

متن ترانه بی قرار از ضحی شمس

بی قرار توام‌آرزوی منی
هر دلیل تو‌را نفس میکشم راز من تویی نیاز من تویی
باورم شدی و از تو‌ دست نمیکشم
با دلم چه کنم
که عاشقت شده ام
از ان شبی که دیدمت بریدم از همه
آسمان منی
تکیه گاه منی
بمون‌برام عاشقتم تمام تو سهم منه
قسم به شال روی مویت خنده های چال گونت
عاشقت شدم‌تو‌بمان
به پاکی دلت که دریاست به حال خوش یه حس زیباست
جان من شدی تو‌بمان
دلیل حال خوب کن با من بمان
خواب خوش خیال من با من بمان
تمام قلب تو‌برای من کمه
نگات به روی زخم دل یه مرهمه
قسم به شال روی مویت خنده های چال گونت
عاشقت شدم‌تو‌بمان
به پاکی دلت که دریاست به حال خوش یه حس زیباست
جان من شدی تو‌بمان
قسم به شال روی مویت خنده های چال گونت
عاشقت شدم‌تو‌بمان
به پاکی دلت که دریاست به حال خوش یه حس زیباست
جان من شدی تو‌بمان